Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Học ngành nào thì được thi chứng chỉ kế toán viên?

Nguyễn Thị Quyên - 12:36 07/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi học ngành kinh tế xây dựng của Đại học Xây dựng, với các môn học: Kinh tế học; Kinh tế xây dựng; Kinh tế đầu tư; Thống kê trong xây dựng; Tài chính doanh nghiệp xây dựng; Mô hình toán kinh tế và tin ứng dụng; Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; Hạch toán kế toán; Marketing trong xây dựng; Kế hoạch dự báo; Định giá sản phẩm. Theo tôi tham khảo Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một trong các điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán: "Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học". Tôi hỏi, môn học nào được tính để xét điều kiện thi chứng chỉ kế toán viên?

Trả lời

Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên, một trong những điều kiện dự thi như sau:

"Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học".

Như vậy, các môn học sẽ được tính để xét điều kiện dự thi của bà học ngành Kinh tế xây dựng của Đại học Xây dựng bao gồm: Tài chính doanh nghiệp xây dựng; Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top