Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Học sinh hộ khẩu vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí

Nguyễn Thị Mai - 15:09 27/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi không thuộc dân tộc thiểu số nhưng có hộ khẩu ở vùng đặc biệt khó khăn (vùng 135), vậy tôi có được miễn, giảm học phí không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp học sinh Nguyễn Thị Mai là học sinh THCS không thuộc dân tộc thiểu số mà có hộ khẩu ở vùng đặc biệt khó khăn thì được miễn học phí kể từ năm học 2022 – 2023 theo quy định tại Khoản 8, Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP:

"Học sinh THCS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2022 – 2023 (được hưởng từ ngày 1/9/2022)".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top