Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Học sơ cấp nghề có được giảm học phí?

Trần Đức Thịnh - 08:55 26/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người học trình độ sơ cấp 3 tháng, ngành Thợ máy tàu biển tại Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng có được hỗ trợ giảm 70% học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định đối tượng được giảm 70% học phí gồm: "Học sinh, sinh viên học một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định".

Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Như vậy, đối với người học trình độ sơ cấp 3 tháng không thuộc danh mục ngành nghề được quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH nêu trên, do đó không thuộc đối tượng được giảm học phí theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Do lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại trung ương thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, do đó đề nghị ông Trần Đức Thịnh gửi ý kiến đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn chi tiết thêm.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top