Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Học tâm lý giáo dục có được dạy môn Giáo dục công dân?

Vũ Thị Thắm - 22:14 17/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi được biết, trường hợp tốt nghiệp ngành giáo dục công dân và ngành giáo dục chính trị được giảng dạy môn Giáo dục công dân. Xin hỏi, trường hợp tốt nghiệp ngành Tâm lý Giáo dục thì có đủ điều kiện giảng dạy môn học này hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi của bà Vũ Thị Thắm không nêu rõ bà mong muốn tham gia tuyển dụng vào cấp học nào. Tuy nhiên, môn học Giáo dục công dân chỉ có ở cấp học THCS và THPT.

Do đó, bà Thắm cần nghiên cứu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT được quy định tại các Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác định việc đáp ứng về tiêu chuẩn để dự tuyển giáo viên THCS hoặc giáo viên THPT.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top