Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Trần Cường
Trần Cường - 09:08 12/06/2024

Bổ sung hoạt động chuyên môn cần chứng chỉ hay chứng nhận?

Trước đây, khi học xong các khóa đào tạo phẫu thuật miệng, hàm mặt, chỉnh nha, implant,... các bác sĩ sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục để làm căn cứ mở rộng phạm vi hoạt động. Hiện nay, các cơ sở đào tạo thông báo, sẽ không cấp chứng chỉ đào tạo liên tục, chỉ cấp chứng nhận đào tạo liên tục theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT. Tôi xin hỏi, nếu hiện tại tôi đi học các khóa đào tạo như trên và chỉ được cấp chứng nhận đào tạo liên tục thì khi nộp hồ sơ lên Sở Y tế tôi có được bổ sung phạm vi hành nghề không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Huỳnh Huyền
Huỳnh Huyền - 08:17 10/06/2024

Điều kiện bổ nhiệm Giáo viên THCS hạng II mới

Tôi trúng tuyển giáo viên THCS vào tháng 9/2014, mã ngạch 15a.201, hưởng lương 100% với hệ số 2,34 và tập sự 1 năm. Tháng 9/2015, tôi hết thời gian tập sự. Tháng 7/2017, tôi được chuyển sang mã ngạch V.07.04.11. Tháng 4/2021, tôi được chuyển sang mã ngạch V.07.04.31 (có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II, có thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên giỏi cấp huyện, và đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác). Tháng 4/2022, tôi nhận bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành đang giảng dạy. Xin hỏi, theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT tôi có còn giữ hạng II mới hay không? Mốc thời gian nâng lương của tôi có còn là tháng 4/2021 không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng - 08:05 08/06/2024

Xác định đối tượng và mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Cơ quan tôi đang chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức trực tiếp làm công tác chuyên môn kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có mã ngạch V.05 là 20%; viên chức trực tiếp làm công tác chuyên môn có mã ngạch V.08 là 40%; viên chức trực tiếp làm công tác hành chính (bao gồm công tác lấy mẫu, giao mẫu) có mã ngạch V.08 là 40%. Tôi xin hỏi, việc chi trả này có đúng quy định không? Tại sao cùng một vị trí công việc lại có cách chi trả phụ cấp khác nhau? Văn bản nào quy định cụ thể việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho các viên chức trong những trường hợp này?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Phạm Thị Hoa
Phạm Thị Hoa - 09:05 05/06/2024

Chứng chỉ chức danh nghề có thay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm?

Tôi xin hỏi, người lao động đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học thì có thay thế cho chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cho trình độ cao đẳng, đại học không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Trần Vĩnh Thụy
Trần Vĩnh Thụy - 08:49 04/06/2024

Trường liên cấp tính giảm định mức giờ dạy thế nào?

Tôi đang công tác tại trường tiểu học và THCS (trường liên cấp). Trường tôi có giáo viên A kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch công đoàn trường (giáo viên A thuộc biên chế cấp THCS). Theo Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016, đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học. Với nội dung này thì ở trường tôi có 2 cách hiểu: (1) Giáo viên A cho rằng đây là trường liên cấp nên giáo viên A phải được giảm định mức giờ dạy cao nhất tức là giảm 4 tiết/tuần theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 dành cho giáo viên tiểu học. (2) Lãnh đạo nhà trường cho rằng giáo viên A thuộc biên chế cấp THCS nên chỉ được giảm 3 tiết/tuần theo quy định tại Điểm a Khoản 2 dành cho giáo viên THCS. Tôi xin hỏi, cách hiểu nào là đúng, giáo viên A được giảm 3 tiết/tuần hay 4 tiết/tuần?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Phạm Thị Phượng
Phạm Thị Phượng - 16:48 03/06/2024

Giáo viên bổ nhiệm vào hạng cao hơn thông qua thi hoặc xét

Tôi được Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyển dụng hợp đồng (không xác định thời hạn) giảng dạy ở trường THCS công lập vào ngày 1/11/2010, hưởng 85% lương. Đến ngày 1/11/2012 được hưởng 100% lương. Năm 2016, tôi tham gia thi tuyển viên chức và được vào biên chế chính thức ngày 1/10/2016 với mã ngạch V07.04.11, đóng BHXH bắt buộc liên tục từ ngày 1/11/2010 đến nay. Hiện tại tôi hưởng lương bậc 4 hệ số 3,33. Tôi xin hỏi, tôi có đủ điều kiện về thời gian để chuyển lên hạng II mới không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Đinh Ngọc Cao
Đinh Ngọc Cao - 07:53 03/06/2024

Sẽ sửa quy định tiêm vaccine trong tiêm chủng mở rộng

Chỉ tiêu 26 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế có nội dung: "Tiêm chủng đầy đủ là số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đủ liều từng loại vaccine phòng bệnh theo quy định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tính trên 100 trẻ trong diện tiêm chủng của một vùng, một địa phương. ... 1 liều tiêm phòng bại liệt (IPV) hoặc 3 liều uống vaccine phòng bại liệt (bOPV)". Theo y tế cơ sở đang thực hiện hiện nay thì phải là 1 liều tiêm phòng bại liệt IPV và 3 liều uống vaccine phòng bại liệt bOPV. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chỉnh lý để làm căn cứ tính chỉ tiêu ngành y tế.
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Xuân Trường - 13:14 01/06/2024

Dân số viên hạng III có được phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%?

Từ tháng 3/2019 đến ngày 30/5/2022, tôi làm Trưởng phòng Dân số, thuộc Trung tâm y tế huyện; chức danh nghề nghiệp: Dân số viên hạng III, mã số V.08.10.28. Ngày 1/6/2022, tôi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Khoa y tế công cộng – An toàn thực phẩm (thời điểm này Trung tâm y tế huyện không thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). Xin hỏi, tháng 8/2023, tôi giữ chức danh nghề nghiệp y tế công cộng thì tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 56/2011/NĐ-CP từ ngày 1/6/2022 đến 31/12/2023 hay không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Đặng Thị Kim Loan
Đặng Thị Kim Loan - 08:44 30/05/2024

Mức phụ cấp với viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế

Tôi là cử nhân khoa học môi trường, đang làm việc tại Trung tâm y tế huyện, có mã ngạch là 13, sau đó được chuyển sang mã chức danh nghề nghiệp V.05.02.07. Xin hỏi, tôi làm công việc về y tế dự phòng, phụ trách trực tiếp chuyên môn vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động thì mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề của tôi được hưởng bao nhiêu %?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Dương Văn Thao
Dương Văn Thao - 08:34 30/05/2024

Chủ nhiệm kiêm Tổ trưởng chuyên môn được giảm bao nhiêu tiết dạy?

Tôi là giáo viên tiểu học, được phân công chủ nhiệm và được giao nhiệm vụ Tổ trưởng chuyên môn. Theo quy định giảm số tiết thì giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần và Tổ trưởng chuyên môn 3 tiết/tuần. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được giảm cộng dồn số tiết là 6 tiết/tuần không? Tôi có được coi là đang kiêm nhiệm 2 chức vụ không? Hiện nay tôi chỉ được trừ 3 tiết/tuần do đang áp dụng cách tính chỉ được hưởng giảm số tiết của chức vụ cao nhất.
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Đặng Huyền
Đặng Huyền - 09:05 29/05/2024

Bác sĩ đăng ký mở rộng phạm vi hành nghề thế nào?

Tôi có hộ khẩu tại TP. Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền năm 2019. Tôi đi làm tại bệnh viện tư nhân ở tỉnh Thanh Hóa, được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp chứng chỉ hành nghề. Sau đó, tôi về TP. Hà Nội đăng ký hành nghề tại một phòng khám chuyên khoa và vừa học xong chứng chỉ phục hồi chức năng. Xin hỏi, tôi muốn mở rộng phạm vi hành nghề thì đăng ký hồ sơ tại Sở Y tế TP. Hà Nội hay Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top