Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Hưởng chính sách người có công, có được nhận thêm trợ cấp xã hội?

Nguyễn Anh Thơ - 10:04 26/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng thì có được hưởng chế độ trợ cấp xã hội khi đang ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng thì không được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Vì vậy, bà không thuộc đối tượng được hưởng đồng thời chế độ trợ cấp người khuyết tật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top