Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Hướng dẫn về tính hưởng phụ cấp thu hút

Trịnh Xuân Lượng - 12:42 07/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi chuyển ngành từ lực lượng vũ trang ngành Công an sang làm công chức của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 18/5/2022, hưởng lương bậc 4, hệ số 3.33. Tôi được tăng lương lên bậc 5, hệ số lương 3,66 từ ngày 1/6/2022 và được bảo lưu “mức lương và phụ cấp thâm niên” tại thời điểm chuyển ngành là hệ số 5,0 (thượng úy) trong thời gian tối thiểu 18 tháng. Ngày 2/6/2022, tôi được phân công và bàn giao phụ trách địa bàn nằm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên tôi được hưởng phụ cấp thu hút bằng "70% mức lương hiện hưởng" theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP (tức 70% mức lương chính mà tôi đang được nhận bảo lưu trong thời gian tối thiểu 18 tháng), nhưng nay cơ quan chỉ làm phụ cấp thu hút cho tôi được hưởng 70% của hệ số 3,66. Trước đây khi công tác ở ngành Công an tôi chưa được hưởng phụ cấp thu hút, vì không công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, cơ quan thực hiện chế độ chính sách như vậy với tôi có đúng không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 4 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện – kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể: "Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng)".

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Trịnh Xuân Lượng liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top