Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Huyện An Phú (An Giang) trả lời việc chậm chi phụ cấp chống dịch

Nguyễn Trung Hậu - 08:31 30/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là dân quân thuộc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 2021, tôi được điều động hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại huyện An Phú 4 tháng. Đến nay đã hơn 1 năm, tôi mới nhận được 2 tháng phụ cấp chống dịch, phần còn lại tôi đã nhiều lần hỏi thì đều được trả lời đang quyết toán. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm giải quyết quyền lợi cho tôi.

Trả lời

UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang trả lời vấn đề này như sau:

Do tình hình kinh phí ngân sách huyện không bảo đảm cân đối nên huyện chưa chi cho các lực lượng ở TP. Long Xuyên tăng cường về hỗ trợ cho huyện An Phú.

UBND huyện An Phú đã làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí. Khi có nguồn tỉnh trợ cấp về thì UBND huyện sẽ quyết định giao kinh phí cho Huyện đội thực hiện chi trả cho các lực lượng theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top