Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Huyện Trần Văn Thời đã được duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ do COVID-19

Nguyễn Huy Hoàng - 02:34 13/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Con của tôi sinh năm 2014, bị cách ly y tế từ tháng 12/2021, đã nộp hồ sơ hoàn thành cách ly tại nhà cho UBND xã Khánh Hưng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Vậy, con của tôi có được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg không?

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả lời vấn đề này như sau:

Con của ông Nguyễn Huy Hoàng là cháu Nguyễn Thị Như Huỳnh bị cách ly y tế tại nhà (F1) từ ngày 20/12/2021 đến ngày 2/1/2022, đã hoàn tất thủ tục theo quy định và nộp tại UBND xã Khánh Hưng để được hỗ trợ theo quy định với số tiền đề nghị hỗ trợ là 1.120.000 đồng (14 ngày) và hỗ trợ trẻ em 1.000.000 đồng (tổng số tiền hỗ trợ là 2.120.000 đồng).

UBND huyện đã trình tại Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 14/4/2022, về việc xin phê duyệt danh sách người hoàn thiện cách ly y tế (F1) tại nhà của xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời (đợt 7) tại số thứ tự số 631/709 công dân đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Đến ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền ăn đối với người cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 (F1) tại nhà, huyện Trần Văn Thời.

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo xã Khánh Hưng chuẩn bị các điều kiện để chi trả ngay kinh phí hỗ trợ công dân theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top