Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Kết quả sát hạch là căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề

Lê Thanh Hải - 08:24 16/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi học trung cấp quản lý đất đai. Năm 2002, tôi ra trường, làm việc cho một công ty tư nhân theo diện hợp đồng. Năm 2007 đến năm 2013, tôi công tác tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh, chuyên về công tác đo đạc bản đồ địa chính. Năm 2017, tôi học đại học khoa quản lý tài nguyên và môi trường. Xin hỏi, bây giờ tôi muốn thi chứng chỉ đo đạc hạng I thì có đủ điều kiện hay không?

Trả lời

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Cá nhân khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 3, Điểm a Khoản 4 Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ được cấp chứng chỉ hành nghề hạng I để thực hiện một hoặc một số nội dung thuộc Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 42 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, trình tự thủ tục thực hiện theo Điều 46 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu số 11 Phụ lục IA ban hành theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. Kết quả sát hạch là căn cứ để xét cấp chứng chỉ hành nghề và được bảo lưu trong thời gian 12 tháng.

Đối chiếu các thông tin của ông cung cấp với các quy định trên để có đủ điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc bản đồ hạng I ngoài việc có văn bằng đại học khoa quản lý tài nguyên và môi trường, cần cung cấp: Các tài liệu chứng minh có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian ít nhất là 5 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau khi có văn bằng đại học; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top