Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Khi nào được dùng chứng chỉ hành nghề thay chứng chỉ chức danh nghề?

Trần Hải Tuấn - 07:02 16/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư (V.05.02.07), có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì chứng chỉ hành nghề này có thay thế được chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ để chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường bộ hạng III (V.12.23.03) hay không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đã được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021:

"Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng".

Do đó, viên chức được thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bằng chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng.

Để được chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường bộ hạng III, đề nghị ông nghiên cứu các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ tại Thông tư số 46/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022, Thông tư số 17/2024/TT-BGTVT ngày 30/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top