Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Khi nào phải thực hiện lại nhiệm vụ khảo sát xây dựng?

Nguyễn Thanh Toàn - 18:22 28/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Dự án đầu tư được thiết kế 2 bước, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công. Trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư đã cho tiến hành khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình (đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, địa hình cấp III; đo lưới khống chế độ cao, thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III; đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III) để phục vụ luôn cho 2 bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công (đã được chủ đầu tư nghiệm thu hồ sơ khảo sát trong năm 2015). Tuy nhiên, do dự án kéo dài đến năm 2021 mới tiến hành triển khai thiết kế bản vẽ thi công, một số mốc đo đường chuyền cấp I, cấp II bị mất (khoảng 70%) và thời gian khảo sát trước đã quá 5 năm nên đơn vị tư vấn thiết kế đề nghị phải tiến hành khảo sát xây dựng lại 70% khối lượng đã bị mất (gồm các công việc: Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, địa hình cấp III; đo lưới khống chế độ cao, thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III; đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III). Tôi xin hỏi, đơn vị tư vấn đề nghị như vậy có phù hợp với quy định pháp luật không? Được quy định tại văn bản nào?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thiết kế khi nhà thầu thiết kế phát hiện báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Do vậy, nhà thầu thiết kế cần báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top