Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Không hưởng đồng thời hai chính sách ưu đãi cùng loại

Võ Thị Kiều Chi - 09:37 17/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên, có quyết định tuyển dụng và phân công vào trường thuộc xã đặc biệt khó khăn từ ngày 1/9/2015, hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, trợ cấp lần đầu chỉ áp dụng đối với giáo viên luân chuyển. Tôi là giáo viên tuyển dụng nên không được hưởng chế độ này. Cho tôi hỏi, vậy tôi có được trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không? Tôi đã liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo hỏi và được trả lời, do tôi hưởng chế độ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP rồi nên không được trợ cấp lần đầu.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ) và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách quy định tại 2 Nghị định nêu trên.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top