Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Kỹ sư hóa thực phẩm có được phụ cấp nghề 100%?

Bùi Trung Hiếu - 10:46 18/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang làm Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm do chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, mã số viên chức V.05.02.07, kỹ sư hoá thực phẩm, hưởng 60% phụ cấp ưu đãi theo nghề. Xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07 không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top