Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Lái xe tải có cần thẻ tập huấn nghiệp vụ tài xế?

Nguyễn Sỹ Chính - 08:05 02/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là tài xế xe tải, có nghe thông tin về việc lái xe ô tô kinh doanh vận tải phải có thẻ tập huấn nghiệp vụ tài xế. Qua tìm hiểu Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, tôi thấy điều kiện này chỉ áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. Tôi đề nghị được giải đáp thông tin này.

Trả lời

Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 quy định: "Đơn vị kinh doanh vận tải phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe...".

Theo đó, tất cả đơn vị kinh doanh vận tải ở mọi loại hình vận tải (trong đó có vận tải hàng hóa) đều phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động vận tải chỉ quy định hình thức xử phạt đối với lái xe khách, đối với với các loại hình vận tải khác thì chưa xử phạt.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top