Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Làm nghề sửa xe tại gia đình có được hỗ trợ?

Phan Thị Quých - 14:39 12/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi sửa xe tại gia đình có được hỗ trợ khi nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch không?

Trả lời

UBND tỉnh Hậu Giang trả lời vấn đề này như sau:

Qua kiểm tra, xác minh bà Phan Thị Quých, không có làm nghề sửa xe tại gia đình. Do đó, trường hợp của bà Phan Thị Quých không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top