Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Làm thêm giờ thế nào là đúng quy định?

Nguyễn Văn Phúc - 21:31 30/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Vừa qua, giám đốc công ty tôi có ý kiến cho công nhân làm thêm 1 giờ 35 phút vào mỗi ngày (ngoài giờ hành chính), nhưng không tính tăng ca bù và sẽ được nghỉ vào thứ 7. Trường hợp thứ 7 có hàng gấp phải đi làm thì chỉ tính nhân 1,5 lần không tính đi làm thứ 7 như ngày nghỉ. Tôi xin hỏi, cách tính như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 105, Khoản 2 Điều 107 và Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

"Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

… Điều 107. Làm thêm giờ

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

… Điều 111. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày".

Như vậy, pháp luật lao động quy định thời giờ làm việc bình thường là không quá 8 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần, trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần, bảo đảm mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục (1 ngày).

Ngoài ra, nếu có nhu cầu làm thêm giờ công ty sẽ thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao động thì được tổ chức làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 40 giờ trong 1 tháng và không quá 200 giờ trong năm.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top