Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Lao động - Tiền lương

Lao động - Tiền lương

Đinh Thị Hà
Đinh Thị Hà - 07:48 02/06/2024

Thẩm quyền quyết định số lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp

Tôi xin hỏi, thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự chủ của Bộ là cấp nào?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Võ An Ngọc
Võ An Ngọc - 07:46 02/06/2024

Căn cứ tiếp nhận viên chức

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về việc tiếp nhận vào viên chức, trong đó có điều kiện đủ 5 năm công tác. Tôi xin hỏi, 5 năm công tác nêu trên là 5 năm đã và đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận, hay chỉ cần đủ 5 năm công tác trở lên có đóng BHXH, còn thời gian đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ hiện tại không nhất thiết phải đủ 5 năm?

Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Ka Phú Thọ
Ka Phú Thọ - 09:07 31/05/2024

Nhân viên thư viện - thiết bị trường tiểu học có được phụ cấp độc hại?

Tôi được phân công làm công tác thư viện - thiết bị (có quyết định hằng năm của Hiệu trưởng) tại một trường tiểu học. Hiện tôi có chứng chỉ nghiệp vụ làm công tác thiết bị nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ thư viện và được xếp vào ngạch Kỹ thuật viên. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp độc hại như nhân viên thư viện các trường khác không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương - 10:05 28/05/2024

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm

Tôi được tuyển dụng vào biên chế trường tiểu học với mã ngạch Giáo viên tiểu học cao cấp 15a203, phụ trách thiết bị từ năm 2010 (bằng cử nhân Lý). Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ, tôi được cử đi học lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học. Xin hỏi, tôi có được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II V.07.03.28 theo Khoản 10 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo không? 

Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thùy Nhung
Nguyễn Thùy Nhung - 10:05 27/05/2024

Có xử lý kỷ luật viên chức đã nghỉ việc?

Tôi xin hỏi, viên chức đã nghỉ việc, sau đó, cơ quan mới phát hiện người này có hành vi vi phạm Điều 19 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, vậy cơ quan có tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với người này không? Trường hợp nêu trên có được tham gia thi tuyển công chức, viên chức tại cơ quan khác (trừ cơ quan đã xin nghỉ việc) hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Trung Hậu
Nguyễn Trung Hậu - 09:23 26/05/2024

Điều kiện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, 2022; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Cả 3 năm tôi đều có sáng kiến cấp cơ sở và được cơ quan bầu chọn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2023, tôi được Chủ tịch tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Tôi nhận thấy tôi đủ điều kiện để đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhưng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá tôi chưa đủ điều kiện với lý do phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả 3 năm. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không? Hồ sơ của tôi có đáp ứng đủ điều kiện để đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phạm Ngọc Bích
Phạm Ngọc Bích - 08:05 25/05/2024

Có được hưởng phụ cấp trong thời gian nghỉ chờ hưu?

Tôi là quân nhân chuyên nghiệp, nhập ngũ tháng 3/1989. Tôi đã có quyết định nghỉ chờ hưu. Trước khi nghỉ chờ hưu tôi công tác tại đồn biên phòng có khu vực đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, khi tôi nghỉ chờ chế độ hưu, tôi không được hưởng các khoản phụ cấp tại Điều 3 Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 có đúng không? Theo trả lời của Ban Tài chính, tôi ra khỏi vùng khó khăn nên không được hưởng nguyên lương. Tôi nghỉ phép 40 ngày và bị trừ mọi khoản phụ cấp. Ban Tài chính trả lời là nghỉ 30 ngày không được hưởng nguyên lương. Xin hỏi, tôi có được hưởng nguyên lương khi nghỉ phép 40 ngày không? Qua tìm hiểu Thông tư số 113/2016/TT-BQP, tôi được biết khi nghỉ phép, nghỉ chờ chế độ hưu được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp nếu có.
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Trần Thị Ái Liên
Trần Thị Ái Liên - 16:08 24/05/2024

Cách tính thành tích để xét tặng Bằng khen của Thủ tướng

Điểm b Khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định, cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ phải đạt tiêu chuẩn là đã được tặng Bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh và có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 3 lần được tăng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Tôi xin hỏi, để đạt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì thời điểm 5 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên phải diễn ra sau khi có bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hay chỉ cần điều kiện là đã từng được nhận bằng khen của tỉnh là được? Ví dụ có bằng khen năm 2020 thì năm 2024 xét công nhận được hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Đức An
Nguyễn Đức An - 08:38 23/05/2024

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thời gian làm chuyên gia tại Lào

Tôi nộp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ với chuyên gia công tác tại Lào và trợ cấp khu vực cho thời gian công tác tại Lào từ tháng 12/2023, nhưng đến nay chưa nhận được kết quả. Tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết.
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Lê Vân
Lê Vân - 08:36 23/05/2024

Trợ cấp lần đầu chỉ tính hưởng một lần

Ông Nguyễn Văn A là viên chức, được phân công công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2010 đến tháng 8/2015. Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, ông A được hưởng đủ 60 tháng phụ cấp thu hút. Tuy nhiên, ông A không được hưởng trợ cấp lần đầu do công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 1/3/2011. Từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017, ông A tiếp tục công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nên được hưởng 0,5 phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2023, khu vực này thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên ông A không được nhận phụ cấp lâu năm. Tháng 8/2023, ông A chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khác nên tiếp tục được nhận phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ. Tuy nhiên, ông vẫn chưa được nhận trợ cấp lần đầu theo Nghị định này. Tôi xin hỏi, khi điều chuyển công tác như nêu trên, ông A có được nhận trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Huệ - 08:29 23/05/2024

Tiêu chuẩn tập thể được xét tặng 'Cờ thi đua của Chính phủ'

Tôi đang làm thủ tục đề nghị xét tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" cho đơn vị. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 thì Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" để tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây: a) Có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; b) Nội bộ đoàn kết tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác...". Hiện các tổ chức đảng được xếp loại hằng năm: Không hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi xin hỏi, nếu hiểu tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh thì có đúng không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top