Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Lao động tự do làm nghề cắt tóc có được hỗ trợ không?

Dương Chí Thành - 08:09 19/07/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm thợ cắt tóc không có hợp đồng lao động. Vậy, tôi nghỉ làm do đại dịch COVID-19 từ ngày 27/5/2021 đến nay thì làm thế nào để được nhận trợ cấp của Chính phủ?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Vì vậy, ông Thành và công dân khác nếu thuộc đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có nhu cầu hỗ trợ cần liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top