Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

An Thị Thùy Trang - 16:03 06/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi có 100% vốn nước ngoài, đang làm nhà thầu thi công xây dựng dự án tại Việt Nam cho chủ đầu tư cũng là công ty nước ngoài. Tuy nhiên, pháp luật xây dựng hiện hành không còn quy định về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ hoàn thành công trình. Tôi xin hỏi, công ty của tôi lập hồ sơ hoàn thành công trình thì có thể sử dụng ngôn ngữ mà chủ đầu tư, nhà thầu thỏa thuận trong hợp đồng thi công và không phải nhất thiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh có được không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng không quy định về ngôn ngữ trong hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Việc luật không quy định vấn đề này tức là không cấm việc sử dụng các ngôn ngữ khác trong soạn thảo hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top