Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Lĩnh vực, phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề xây dựng

Nguyễn Đình Thiện - 08:40 05/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, kỹ sư có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị nhưng bằng đại học không phải chuyên ngành điện thì có được giám sát lắp đặt trạm biến áp không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề được quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top