Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Loại hình sản xuất linh kiện nào có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường?

Minh Nguyệt - 09:18 27/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Căn cứ Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngành sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tôi xin hỏi, nếu dự án kiểm tra chất lượng tấm mạch in mềm FBCB chỉ tiến hành giai đoạn kiểm tra về kích thước, màu sắc, hình dạng (kiểm tra bằng mắt thường), độ dẫn điện, cách điện của lớp mạch (bằng máy móc); trong quy trình kiểm tra không làm thay đổi tính chất, hình dạng, kích thước của sản phẩm, vậy dự án kiểm tra có thuộc loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử và thuộc vào danh mục loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp dự án kiểm tra chất lượng tấm mạch in mềm FBCB chỉ tiến hành giai đoạn kiểm tra về kích thước, màu sắc, hình dạng (kiểm tra bằng mắt thường), độ dẫn điện, cách điện của lớp mạch (bằng máy móc); trong quy trình kiểm tra không làm thay đổi tính chất, hình dạng, kích thước của sản phẩm thì không thuộc loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top