Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Luật Đất đai 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật 2013

Trần Tuấn Anh - 09:05 31/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai 2003 thì phải đáp ứng 2 tiêu chí là, được sử dụng ổn định trước 15/10/1993; không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận, như vậy có đúng không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực và đã được thay thế bởi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013 và Điều 20, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông biết, nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top