Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Mã doanh nghiệp đồng thời là mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội

Cao Trần Đông - 09:21 17/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi mới thành lập công ty, đang trong quá trình tuyển dụng lao động vào thử việc. Xin hỏi, khi chưa phát sinh lao động đóng BHXH thì công ty có phải làm thủ tục cấp mã đơn vị BHXH không? Có quy định nào về thời hạn cấp mã số BHXH không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp, mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp khi có người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, công ty lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động gửi cơ quan BHXH theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top