Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Miễn tập sự và xếp lương với công chức đã có thời gian đóng BHXH

Phạm Quốc Bảo - 22:04 26/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế công cộng năm 2016, sau đó có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc 3 năm 8 tháng, bao gồm 15 tháng làm chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Y tế huyện, 29 tháng làm chuyên viên phòng Quản lý chất lượng & An toàn người bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Năm 2022 tôi trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, vị trí Kế hoạch tài chính tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh. Xin hỏi, thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc của tôi có được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương không? Với thời gian công tác đóng BHXH như vậy, tôi sẽ được hưởng lương bậc mấy theo quy định và có phải thực hiện chế độ tập sự không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trường hợp ông Phạm Quốc Bảo có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) tại vị trí có yêu cầu về ngành nghề đào tạo và chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự theo quy định thì được miễn tập sự và tính làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top