Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Mức phụ cấp cho người chụp chiếu, siêu âm bệnh nhân COVID-19

Lâm Văn Kiên - 08:11 08/07/2021

Chi tiết câu hỏi

Tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 không đề cập đến nhóm đối tượng làm nhiệm vụ chụp cắt lớp vi tính, chụp chiếu X-quang tại giường, siêu âm tại giường cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại viện hoặc các bệnh nhân thuộc diện F1, bệnh nhân nghi mắc COVID-19. Vậy, những người làm nhiệm vụ như nêu trên có được thanh toán chế độ không? Có thể phiên ngang sang áp dụng chế độ như đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 16/NQ-CP hay không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP quy định:

“Điều 2. Chế độ phụ cấp chống dịch

1. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

a) Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch;

b) Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…”.

Như vậy, nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ chụp cắt lớp vi tính, chụp chiếu X-quang tại giường, siêu âm tại giường cho bệnh nhân COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chế độ chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top