Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Mức trợ cấp mai táng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

Trương Linh - 08:34 08/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi mất tháng 6/2023. T đã làm thủ tục để nhận tiền mai táng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và được hưởng mức trợ cấp 11.900.000 đồng tại phường. Theo các văn bản tôi đọc thì mức hưởng mai táng phí tại thời điểm bố tôi mất là 10 lần mức lương cơ sở 1.490.000 đồng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ.

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 6 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật BHXH 2014 thì trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng đối tượng nêu trên chết.

Như vậy, trường hợp người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg từ trần trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2019 đến ngày 30/6/2023 thì trợ cấp mai táng là 14.900.000 đồng (10 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ).

Đồng thời, tại Khoản 4 Điều 9 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg quy định: UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước (trừ công nhân, viên chức quốc phòng, công nhân, viên chức công an); cán bộ xã; công an xã; thanh niên xung phong và thực hiện chế độ BHYT, chế độ mai táng phí theo quy định tại Điều 6 Quyết định này.

Căn cứ quy định nêu trên, trợ cấp mai táng theo Quyết định số 62/2011/QĐTTg không thuộc thẩm quyền giải quyết và chi trả của Ngành BHXH Việt Nam.

Đề nghị bà Linh liên hệ với UBND nơi bà nộp hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng để được giải đáp cụ thể.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top