Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Nâng công suất dự án thủy điện có cần đánh giá lại tác động môi trường?

Vũ Huy Lượng - 12:55 08/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Dự án thủy điện của công ty tôi có công suất 10,5 MW đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2008 và đi vào hoạt động thương mại năm 2019. Nay dự án có nhu cầu thay máy mới với công suất 12 MW (tăng thêm 1,5 MW) so với công suất cũ và điện lượng trung bình năm tăng từ 41,87 triệu kWh lên 47,84 triệu kWh và lưu lượng khai thác nước từ 27,11 m3/s lên 32,5 m3/s, các thông số khác của dự án đều không thay đổi. Tôi xin hỏi, trong trường hợp này công ty tôi có phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn ông đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để áp dụng triển khai thực hiện.

Theo thông tin của ông, công trình thủy điện công suất 10,5 MW đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và là cơ sở đang hoạt động. Việc tăng công suất của công trình này lên 12 MW (tăng thêm 1,5 MW) so với công suất cũ và điện lượng trung bình năm tăng từ 41,87 triệu kWh lên 47,84 triệu kWh là trường hợp nâng cao công suất của cơ sở đang hoạt động.

Trong trường hợp này, đề nghị ông rà soát các tiêu chí về môi trường của dự án tăng công suất để đối chiếu các quy định tại số thứ tự 12 Phụ lục III, số thứ tự 11 Phụ lục IV và các quy định về cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường tại Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để áp dụng cho trường hợp cụ thể của cơ sở mình.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top