Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Nhân viên thư viện đã nghỉ việc, xin đi làm lại thế nào?

Nguyễn Giang - 07:05 12/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm nhân viên thư viện tại trường THCS từ năm 2010, đến năm 2017, tôi xin nghỉ việc, làm tự do. Nay tôi muốn quay trở lại làm việc. Xin hỏi, tôi cần nộp hồ sơ xin việc tại đâu? Thời điểm tôi xin nghỉ việc tôi vẫn làm nhân viên hợp đồng ngắn hạn, giờ tôi có phải thi tuyển hay không? Bằng của tôi là bằng trung cấp thì có được tuyển dụng không?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung hỏi, từ năm 2010 đến năm 2017 bà là nhân viên thư viện trường THCS, tuy nhiên năm 2017 đã xin nghỉ việc, nay bà muốn trở lại nghề để cống hiến cho ngành giáo dục.

Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì bà phải tham gia kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo do địa phương nơi bà đăng ký tổ chức.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top