Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Nhân viên y tế trường học có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Lê Thị Thơm - 16:44 24/11/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi là nhân viên y tế trường học thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019 tôi được hưởng phụ cấp 70% ưu đãi nghề. Nhưng đến tháng 8/2019 tôi chỉ được hưởng phụ cấp 20% và bị truy thu 50% các tháng đã được hưởng do thông báo sai quy định. Theo hướng dẫn, nhân viên y tế trường học không được hưởng khoản phụ cấp này. Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định cụ thể đối tượng công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh là Sở Nội vụ để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top