Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Ninh Thuận: Không giải quyết hồ sơ hỗ trợ qua tin nhắn SMS

Nguyễn Thị Thùy Vân - 07:55 13/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Đầu tháng 2/2022, tôi nhận được tin nhắn SMS báo về việc đã giải quyết xong hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được tiền. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, trả lời trường hợp của tôi.

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời vấn đề này như sau:

Quy trình giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg chỉ có hai kênh: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc gián tiếp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Từ trước đến nay không có trường hợp nào giải quyết hồ sơ bằng tin nhắn SMS.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2021, báo chí và các trang mạng xã hội có thông tin chi tiết và cảnh báo công dân các trường hợp lừa đảo qua tin nhắn SMS về chế độ hỗ trợ COVID-19.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top