Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Nộp hồ sơ muộn có được miễn, giảm học phí không?

Nguyễn Linh Anh - 21:48 09/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang học năm thứ hai tại trường Đại học Thương mại, thuộc đối tượng giảm 70% học phí vì là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do không để ý đến danh sách miễn, giảm học phí đã được thông báo nên tôi không được hưởng số tiền giảm học phí của năm thứ nhất. Xin hỏi, trong năm thứ hai nếu tôi nộp lại hồ sơ xét duyệt thì có được nhận tiền giảm học phí của năm thứ nhất không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định:

"Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập nộp đơn... và bản sao gửi cơ sở giáo dục".

"Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn... Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với sinh viên".

Như vậy, trường hợp của sinh viên Nguyễn Linh Anh đã quá thời hạn nộp đơn theo quy định nêu trên thì không được hưởng số tiền miễn giảm học phí của các học kỳ năm thứ nhất.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top