Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Ông Đặng Thanh Liên (Bến Tre) đã được cấp phát kinh phí hỗ trợ

Đặng Thanh Liên - 17:37 02/12/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm thợ cắt tóc hơn 40 năm tại thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hơn 2 tháng nay tôi không có thu nhập. Vợ tôi thường xuyên đau ốm, gia cảnh khó khăn. Đề nghị chính quyền xem xét giúp đỡ.

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND thị trấn Ba Tri rà soát trường hợp của ông Liên. Được biết, công việc của ông Liên là làm thuê (cắt tóc) nên thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND thị trấn đã xét duyệt và gửi UBND huyện Ba Tri thẩm định, phê duyệt. Hiện tại, UBND thị trấn đã cấp phát kinh phí hỗ trợ ông Liên theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top