Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Ông Trần Hiếu Ngân đã được chốt sổ bảo hiểm xã hội

Trần Hiếu Ngân - 08:05 11/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi nghỉ việc từ ngày 16/3/2024, công ty đã báo chốt sổ BHXH cho tôi từ đầu tháng 3 nhưng đến tháng 4 tôi vẫn chưa nhận được tờ rời BHXH để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Xin hỏi, đây là lỗi của công ty hay do BHXH chưa chốt sổ?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Qua tra cứu mã số BHXH mà ông cung cấp thì ông Trần Hiếu Ngân đã được BHXH quận Bình Thạnh xác nhận thời gian đóng BHXH (chốt sổ) vào ngày 6/4/2024.

Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với công ty của ông để được nhận tờ rời sổ ΒΗΧΗ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top