Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Phân loại dự án theo tiêu chí về môi trường

Nguyễn Thúy - 15:41 23/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi có 2 dự án khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp: Dự án khai thác cát lòng sông công suất 7.000 m3/năm (được phép khai thác 10 năm) được cấp phép năm 2018. Khai thác bằng phương pháp dùng máy hút, hút lên bờ và dùng máy đào múc lên xe. Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường công suất 20.000 m3/năm (được phép khai thác 10 năm). Phương pháp khai thác lộ thiên (được phép sử dụng vật liệu nổ 12 tấn 500 kg/năm) Cả 2 dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường. Tôi xin hỏi, 2 dự án của công ty tôi theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư và đánh giá sơ bộ tác động môi trường thuộc nhóm mấy?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn bà đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường để áp dụng triển khai thực hiện.

Căn cứ vào thông tin cung cấp thì 2 dự án của công ty thuộc dự án nhóm II theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, thông tin về dự án chưa đầy đủ nên đề nghị bà tiếp tục rà soát các tiêu chí môi trường khác của dự án như diện tích sử dụng đất, quy mô xả nước thải, vốn đầu tư... để đối chiếu với quy định tại Phụ lục III, IV, V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để phân loại dự án được chính xác hơn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top