Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Trịnh Thế Dũng - 09:15 27/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi giảng dạy tại trường cao đẳng thuộc khối giáo dục nghề nghiệp, được hưởng 25% phụ cấp đứng lớp. Hiện nay, trường có thêm khoa Sư phạm. Xin hỏi, chế độ của các nhà giáo thuộc khoa sư phạm được hưởng thế nào? Nếu biên chế ở khoa khác nhưng giảng dạy môn học trong chương trình đào tạo ngành sư phạm thì chế độ đứng lớp được hưởng như thế nào? Có thể có phương án nào để dung hòa hai đối tượng trên không vì mức phụ cấp hai đối tượng này khác nhau nhiều.

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo thuộc Khoa Sư phạm trong trường cao đẳng (trước đây là cao đẳng chuyên nghiệp):

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các khoa sư phạm (thuộc biên chế của khoa sư phạm) của các trường cao đẳng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 40%.

Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo ở khoa khác nhưng giảng dạy môn học trong chương trình đào tạo ngành sư phạm:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg, thì nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong trường cao đẳng (trừ nhà giáo giảng dạy trong các khoa sư phạm) được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 25%. Do vậy, nhà giáo thuộc biên chế ở khoa khác nhưng giảng dạy môn học trong chương trình đào tạo ngành sư phạm được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 25%.

Nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đối với nhà giáo thuộc biên chế ở khoa khác nhưng giảng dạy môn học trong chương trình đào tạo ngành sư phạm để đảm bảo chế độ, quyền lợi cho đối tượng này.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top