Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Quận 1 đã được bổ sung kinh phí hỗ trợ người lao động do dịch COVID-19

Nguyễn Trọng Nghĩa - 12:17 24/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi được Công ty CP TGDĐ thông báo về việc hồ sơ trợ cấp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của tôi đã được duyệt từ tháng 3/2022. Tôi đã liên lạc đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 1 thì được trả lời, chưa có kinh phí. Đến nay đã 1 năm, tôi vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết.

Trả lời

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1 đã thực hiện công tác tham mưu quyết định chi hỗ trợ người lao động tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ đối với Công ty CP TGDĐ  (Cụ thể Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND Quận 1; Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND Quận 1; Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND Quận 1).

Về việc chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ không lương theo quy định: Hiện nay Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1 đã được cấp bổ sung kinh phí và đang làm thủ tục chuyển nguồn để thực hiện chi cho người lao động theo quy định.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1 thông tin đến ông nội dung trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top