Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Quy định về đấu thầu hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Nguyễn Duy Hưng - 12:35 07/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, đối với gói thầu mua sắm hóa chất sử dụng cho phòng thí nghiệm thuộc diện hàng hóa kinh doanh có điều kiện theo Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP, nhà thầu có bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất trong hồ sơ mời thầu không? Nếu có yêu cầu thì khi đánh giá hồ sơ dự thầu chỉ cần nhà thầu có Giấy chứng nhận là chấm đạt hay phải có Giấy chứng nhận và đầy đủ các danh mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu thì mới chấm đạt?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT thực hiện theo quy định của E-HSMT trên cơ sở quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện thì nhà thầu phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top