Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Quy định về giảm tiết dạy đối với giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Văn Quang - 09:39 30/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, hiện nay quy định tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết, vậy 3 tiết đó là tiết gì? Nhiều trường quy định 3 tiết đó là chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, làm hồ sơ thì có đúng không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông quy định, giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần trong tổng số 23 tiết định mức để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.

Theo đó, không xác định các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp và làm hồ sơ của lớp là tiết được giảm, mà giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top