Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Quy định về thành viên Hội đồng xét tặng 'Thầy thuốc Ưu tú'

Lê Văn Tám - 09:36 30/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" là Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Sở Y tế, đại diện lãnh đạo số đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, đại diện Hội nghề nghiệp về y, dược, một số “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”. Trong quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” của tỉnh Phú Yên có thành viên là nhân viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng, không là đại diện Hội nghề nghiệp về y, dược, cũng không là “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. Tôi xin hỏi, quyết định trên có đúng không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng nhận được hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh Phú Yên xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có Quyết định số 1019/QĐ-UBND, ngày 26/8/2022 về việc kiện toàn Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 năm 2023 thay thế cho Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Quyết định số 1019/QĐ-UBND đã thực hiện đúng quy định tại Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top