Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Tất toán hết số nợ, có được xóa lịch sử nợ xấu?

Cao Xuân Quý - 08:59 10/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi có một khoản nợ xấu với dư nợ gốc là 2.800.000 đồng tại tổ chức tín dụng từ ngày 3/9/2017. Tôi đã tất toán số tiền trên vào ngày 2/11/2021. Xin hỏi, khi tất toán hết số nợ thì tôi còn nợ xấu không? Khi nào tôi có thể vay tiếp được ngân hàng?

Trả lời

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời về vấn đề này như sau:

Ngay khi nhận được phản ánh, cán bộ CIC đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại và email của ông Quý để đề nghị cung cấp thông tin định danh (số CMND/thẻ Căn cước công dân), nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi nên CIC không có cơ sở để kiểm tra chi tiết tình trạng dữ liệu thông tin tín dụng của ông Quý.

Về thời gian cung cấp lịch sử nợ xấu, theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN, thông tin lịch sử nợ xấu của khách hàng vay được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm.

Tuy nhiên, theo chính sách cung cấp thông tin của CIC, trường hợp khách hàng phát sinh nợ quá hạn/nợ xấu với dư nợ dưới 10 triệu đồng, CIC sẽ ngừng cung cấp lịch sử tín dụng ngay sau cập nhật thông tin khách hàng tất toán do tổ chức tín dụng báo cáo.

Như vậy, trường hợp ông Quý chỉ phát sinh duy nhất khoản nợ xấu với dư nợ gốc là 2.800.000 đồng tại các tổ chức tín dụng, CIC sẽ ngừng cung cấp lịch sử tín dụng ngay sau khi cập nhật thông tin ông Quý tất toán khoản nợ này.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top