Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Tham gia BHXH tự nguyện có được chế độ thai sản không?

Lê Quỳnh Trang - 11:09 21/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hộisố 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại khoản 2 Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất. Khoản 1,

Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH năm 2014, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn (1.500.000 đồng/người/tháng) và tối đa bằng 20 lần lương cơ sở, lương cơ sở hiện tại 1.800.000 đồng (tương đương 36.000.000 đồng/tháng).

Theo quy định tại Luật BHXH và các văn bản dưới Luật BHXH, hiện tại chưa có chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top