Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Tham gia khám chữa bệnh trong thời gian đi học có được phụ cấp nghề?

Vưu Lan - 12:33 05/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được cử đi học tập trung liên tục trong thời gian 2 năm, nhưng hằng ngày vẫn tham gia khám, chữa bệnh tại cơ quan (có bảng chấm công kèm theo). Xin hỏi, vậy tôi có được hưởng phụ cấp nghề không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYTBNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP thì thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế bao gồm: "2. Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức".

Như vậy, viên chức được cử đi học tập trung liên tục trong 2 năm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 và Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top