Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ Ngọc Sung - 08:57 05/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có 1.169 m2 đất, đã được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch đất ở nông thôn cho toàn bộ diện tích. Tôi lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở theo đúng quy hoạch cho thửa đất này. Tuy nhiên UBND huyện không giải quyết với lý do, tôi xin chuyển mục đích sử dụng hơn 1.000 m2 là không đúng với quy định của UBND huyện. Tôi xin hỏi, việc UBND huyện chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ 1.000 m2 trở xuống có đúng quy định của pháp luật không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 69 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, đề nghị ông liên hệ với địa phương để được hướng dẫn theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top