Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thân nhân được hưởng chế độ tử tuất như thế nào?

Nguyễn Hiền - 09:15 14/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Vợ chồng tôi có 2 người con 13 tuổi và 15 tuổi, chồng tôi đang hưởng lương hưu thì bị đột tử. Tôi năm nay 50 tuổi và vẫn đi làm. Xin hỏi, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất như thế nào?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất bao gồm trợ cấp mai táng và được nhận trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Cụ thể như sau:

Trợ cấp mai táng 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết.

Trợ cấp tuất hằng tháng

Theo quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp tuất hằng tháng thì các con của bà đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Tuy nhiên tại Điều 67 cũng quy định, ngoài hai con bà đã nêu, thì thân nhân của người chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng còn bao gồm:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của luật về ưu đãi người có công.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng được quy định tại Khoản 1, Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50 mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Trợ cấp tuất một lần

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần như sau: Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức trợ cấp tuất được quy định tại Khoản 2, Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Đối chiếu với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, gia đình bà Hiền sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần nếu không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hằng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top