Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thế nào được coi là sử dụng đất ổn định?

Nguyễn Minh Chí - 15:54 23/10/2015

Chi tiết câu hỏi

Năm 1983, gia đình tôi khai hoang 800m2 đất cạnh Quốc lộ 18. Từ năm 1994, gia đình tôi đã đóng thuế nhà, đất. Đến nay gia đình tôi vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sắp tới Nhà nước giải tỏa để làm đường. Tôi xin hỏi, mục đích của việc xác định đất sử dụng ổn định và thời điểm đất bắt đầu sử dụng ổn định đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày 15/10/1993 để làm gì? Tôi có thể dùng “Biên lai thu thuế nhà, đất” đóng ngày 21/11/1994 để chứng minh nguồn gốc đất sử dụng trước ngày 15/10/1993 không?

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định như sau:

“1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

2. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;

… 3. Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất.

4. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) mới có đất”.

Theo như nội dung ông đã trình bày thì không nêu rõ Biên lai thu thuế nhà, đất đóng ngày 21/11/1994 ghi nội dung thu là gì và thu thuế của năm nào, còn giấy tờ nào khác chứng minh được thời điểm ông bắt đầu sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 hay không (chẳng hạn như: Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký…) nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời ông cụ thể.

Việc xác định đất sử dụng ổn định và thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định là cơ sở để áp dụng chính sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và chính sách bồi thường, hỗ trợ được áp dụng khi Nhà nước thu hồi đất.

Đề nghị ông nghiên cứu các quy định trên, đối chiếu với các loại giấy tờ, nội dung ghi trên giấy tờ và nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để biết được chính sách áp dụng cụ thể đối với trường hợp của gia đình mình.
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top