Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thêm lĩnh vực sản xuất có phải chuyển mục đích sử dụng đất?

Trần Huệ - 08:57 28/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi được UBND tỉnh ra quyết định công nhận quyền sử dụng và chuyển sang thuê đất ngày 7/1/2010, trong quyết định chỉ nêu đất đang sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh căn cứ theo quyết định ngày 7/1/2010 của UBND tỉnh ký hợp đồng thuê đất với công ty, với mục đích thuê đất sử dụng là: Sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược. Sau đó, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty, trong Giấy chứng nhận ghi mục đích sử dụng đất là: Đất sản xuất kinh doanh. Hiện nay ngoài sản xuất kinh doanh thuốc tân dược, công ty tôi còn sản xuất kinh doanh bảo hộ y tế, thực phẩm chức năng. Xin hỏi, công ty tôi có phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sử dụng sản xuất kinh doanh thuốc tân dược, sang mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh: Thuốc tân dược, bảo hộ y tế, thực phẩm chức năng (bao gồm tất cả các lĩnh vực công ty đang hoạt động) hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Mục 2.2.5.5 Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất về đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là đất làm mặt bằng để xây dựng các công trình sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, nhà máy nước nằm độc lập ngoài các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung (kể cả trụ sở và các công trình khác phục vụ cho sản xuất hoặc cho người lao động gắn liền với cơ sở sản xuất; đất làm sân kho, nhà kho, bãi của cơ sở sản xuất).

Do đó, trường hợp sử dụng đất vào mục đích vẫn là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì không phải làm thủ tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Để có cơ sở để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top