Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thi đua theo chuyên đề có được tính để xét tặng Bằng khen?

Nguyễn Văn An - 07:05 05/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại một đơn vị sự nghiệp, được bằng khen của UBND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội năm 2016-2017. Năm 2018, tôi được cơ quan công nhận hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019 đến 2023 tôi được cơ quan công nhận từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. Xin hỏi, với các điều kiện của tôi như trên thì có được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 quy định:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 3 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thì: "Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng".

Do đó nếu ông Nguyễn Văn An được tặng Bằng khen UBND tỉnh về thành tích đột xuất hoặc thi đua theo chuyên đề thì sẽ không được dùng làm căn cứ để đề nghị khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Nếu ông Nguyễn Văn An được tặng Bằng khen UBND tỉnh về thành tích khen thưởng công trạng nhưng năm 2018 chỉ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ cũng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng "liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top