Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Thời hạn giải quyết thủ tục gộp sổ BHXH

Nguyễn Đăng Việt - 09:00 07/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Ngày 9/6, tôi làm thủ tục gộp sổ BHXH tại BHXH huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngày hẹn trả kết quả là 23/6, tuy nhiên đã quá ngày hẹn tôi vẫn chưa nhận được thông tin giải quyết. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của tôi.

Trả lời

BHXH huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 9/6/2022, BHXH Đô Lương tiếp nhận hồ sơ đề nghị gộp sổ BHXH của ông Nguyễn Đăng Việt. Trong quá trình xử lý hồ sơ của ông Việt, BHXH huyện Đô Lương phát hiện một số vấn đề cần phối hợp xác minh thông tin đóng BHXH ở ngoại tỉnh (tỉnh Đồng Nai).

Căn cứ Mục 2 Điều 29 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; thời hạn giải quyết được quy định như sau: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

BHXH huyện Đô Lương đã thông báo với ông Nguyễn Đăng Việt về tình trạng hồ sơ, đến ngày 29/6/2022, ông Nguyễn Đăng Việt đã nhận được sổ BHXH mới. Như vậy, BHXH huyện Đô Lương đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của ông Nguyễn Đăng Việt theo đúng thời hạn quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top