Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thời hạn kiểm định của xe bán tải

Nguyễn Thanh Hóa - 21:56 07/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, thời hạn kiểm định của xe bán tải hiện nay áp dụng như thế nào?

Trả lời

Cục Đăng kiểm Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Chu kỳ kiểm định xe bán tải hiện nay áp dụng theo điểm 4.1 và 4.2 bảng 2 phụ lục V Thông tư 02/2023/TT-BGTVT ngày 22/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, chu kỳ đầu là 24 tháng, chu kỳ định kỳ (xe có thời hạn sản xuất đến 7 năm) là 12 tháng, xe sản xuất trên 7 năm chu kỳ kiểm định định kỳ là 6 tháng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top